Måldokumentet til Peruvian Loe

Mål 1 – bedre helse og økt kunnskap

Jobbe for å redusere feilernæring i familier med barn under 3 år, for å ta tak i problemet så tidlig som mulig. I familier med barn under 5 år, jobbes det i tillegg for å la barnet gå på førskolen, slik utdannelsesløpet starter.

Hvordan oppnå bedre helse og økt kunnskap
• Gi mødrene opplæring på hvordan man lager rimelig, proteinrik mat
• Gratis vitamintilskudd til barn under 3 år
• Foreldremøter og samtaler med fokus på spørsmål knyttet til sunn livsstil
• Foreldresamtaler med foreldrene til 3 og 4 åringer med fokus på forebygging av familievold
• Fokus på læreglede hos de minste som ikke har et dagtilbud, de får utstyr og materiell som de kan benytte hjemme. Foreldrene kurses i å kunne gi støtte
• Rekrutering av lærehjelpere hos foreldrene, slik de som kan hjelpe også kan hjelpe de andre barna i prosjektet


Mål 2 – styrket selvtillit og økte sosiale egenskaper

Styrke de personlige og sosiale ferdigheter til de unge, slik de stiller sterkere til å stå imot rekrutering inn i narkotika bruk og gjenger. Tenåringene skal få være med på å organisere og utvikle aktiviteter av passende bruk av sin fritid, og at de fremmer et sunt liv inn i lokalsamfunnet.

Hvordan oppnå styrket selvtillit og økte sosiale egenskaper
• Gi hjelp til skolearbeidet til de med begrenset ressurser, gjennom gratis skolemateriell og leksehjelp
• Oppmuntrer foreldrene til å ta del i barnas utdannelse
• Forebyggende arbeid mot vold og narkotika gjennom informasjon
• Fremme leseglede i samarbeid med det kommunale biblioteket gjennom ulike aktiviteter som teater, eventyrfortelling osv.
• Plante trær i nabolaget, for å vise barna at ting vokser når en passer på det og for å gi skygge til befolkningen i det tørre området
• Fokusere på egenskaper innen idrett, gjennom egne mesterskap hvor man har parader og kampanjer som barna selv har vært deltagende i utviklingen av.
• Opprette ulike grupper for tenåringer hvor de selv kan ta del i utviklingen av aktivitetene og deres bruk av fritiden
• Ekskursjoner til ulike attraksjoner som arkeologiske steder, noe man ellers sjeldent eller aldri har fått mulighet til å delta på
• Aktivitetsdager med tema som dans, teater og musikk
• Foreldremøter med fokus på sunn helse


Mål 3 – ekstra støtte til de med minst

Tilby ekstra støtte til nødvendige medisiner og/eller behandlingshjelpemidler knyttet til de familiene som har minst, dette knyttet opp mot statlige sykehus.

Hvordan oppnå ekstra støtte til de med minst
• Månedlig oppfølging av de som er i gruppen i forhold til helseproblemer

Artikler