Kunst som utdanner

Å lese en bok, å sette seg inn i temaet, å utvikle fantasi og kreativitet for å sette opp til og med et skuespill. All dette er veldig gøy for barna og utvider kunnskapsnivået.
Men hvis barna ikke klarer å lese, hvis de ikke får lest høyt en god-natta historie hjemme og hvis de alltid er konfrontert med fattigdom, sørge og nød - da blir det vanskelig å oppdage nytte i det. Derfor har "Loe for en bedre fremtid" tatt ansvar for å lære barna, som deltar i prosjektet, å lese og skrive. Mange av foreldrene fikk heller ikke mulighet å gå på skole og avslutte en utdanning. Derfor er det viktig å formidle generelle kunnskaper til foreldrene også. Våre medarbeidere i prosjektet jobber hard for å nå dette. Ved hjelp av kunst og teater skal barna lære, å forbedre sitt frie utrykk. All innsats og aktiviteter skjer med hensikten, å gi barna mulighet for et bedre liv!

Artikler