Hjemmebesøk

For å oppnå best mulige resultater med vårt sosiale arbeid, er det utrolig viktig å integrere foreldrene i prosjektet også. Derfor kommer vår sosialarbeider og pedagoger til og med på hjemmebesøk til barna og sine foreldre. Da får de sosial og psykologisk rådgivning samt muligheten å påvirke barnas positive utvikling under deltakelsen i prosjektet. Dette samarbeidet er spesielt viktig for barna slik at foreldrene fremstår som et godt forbilde.

Artikler