Helse kampanje

"Loe for en bedre fremtid" har analysert ernæringsstatus av barna ved hjelp av leger. Det var blodprøver og hvert barn ble målt og veid. Resultatene av medisinske tester er alarmerende: 25% av barna lider av underernæring og anemi. Mange barn spiser ikke ordentlig, spesielt bare noen animalske matvarer (kjøtt, fisk), fordi disse matvarene er svært dyre. Anemi hindre vekst og kognitive utvikling av barna (lærevansker, dårlig skole ytelse). Basert på disse resultatene "Loe for en bedre fremtid" vil iverksette tiltak for å endre dette.

Artikler