Gruppemøtene

Teamet "Loe for en bedre fremtid" er sammensatt av eksperter fra samfunnsvitenskapene (sosialarbeidere, sosiologer), lærere og psykologer. Studentene er også involvert i dette sosiale arbeidet som praktikant og som frivillig. Teamet møter stadig for å vurdere gjennomføringen av aktiviteter, mål og felles planlegging av aktiviteter.

Artikler