Foreldrene i fokus

Under oppstarten av prosjektet i Peru ble det kartlagt at også foreldrene hadde behov for rettledning. Vi arrangerer foreldremøter med ulike tema som går på oppdragelse og helse i hverdagen. Flere hjem bærer preg av psykiske og fysiske avstraffelser, vi fokuserer på oppdragelse gjennom kommunikasjon, disiplin og kjærlighet. Usunn mat er rimeligere enn ferske råvarer, men god mat gir god helse og flere muligheter i arbeidslivet.

Gjennom prosjektet til Peruvian Loe har foreldrene et sett med forpliktelser i hjemmet, blant annet at barna skal ha mulighet til å gjøre leksene sine. Dette følges opp gjennom hjemmebesøk.

Artikler