Evaulering ved oppstart

Under planleggingen prosjektet, ble det gjort evalueringer for å indentifisere ulike problemstillinger, resultatene var alarmerende:

 - barn i offentlig skole klassetrinn 1-6, har ikke lært å lese og skrive, de klarer ikke å utføre enkle matte operasjoner. Mange barn er frustrerte og sliter med dårlig selvtillit på grunn av dette,resultatet er ofte en avslutning av skolegangen før endt utdannelsesforløp. Etter at sitasjonen ble avdekket, hadde vi møter med mødrene til barna som hadde falt
utenfor skolen eller var i fare for å gjøre det.For å kunne gi hvert enkelt barn best mulig støtte, er det essenstielt å kjenne til de nødvendige aspekt til hver enkel familie. Nå i oppstartfasen så besøkes hver enkelt familie, hjemme i deres egen bolig.  De fleste barna kom fra familier med flere utfordringer, ofte over flere generasjoner.
    
- Flere mødre hadde selv ikke fullført skolen og er analfabeter, noe som vanskeliggjør å kunne gi barna den støtten de trenger for å fullføre grunnskolen.
  
 - Noen mødre var alene med barna
, de har gjerne lav utdannelse og sliter med jobber som krever mye tid, men som gir liten inntekt. Eks. klesvask, husvask, gatesalg.
  
 - En del av familiene har også problemer som alkoholisme eller kroniske sykdommer, noe som forverrer fattigdommen. For å redusere problemene går prosjekter inn for å bedre kvalifisere lærer, slik de kan gi viktig oppmerksomhet i klasserommet til barna som har utfordringer med skolegangen. Slik bygger man er triangulær prosess med skolen, familiene og oss, slik man kan skape en bedre fremtid for barn og tenåringer. 

Artikler