Endre sine liv for en bedre fremtid

På grunn av prosjektarbeidet Loe har satt i gang i 2011, klarte tre tenåringer å få registrering ved National University of San Marcos. I motsetning til sosiale diagnoser, hvor mer enn 2 % av befolkningen ikke har høyere utdanning, har disse ungdommer nå mulighet til å endre sine liv grunnleggende.

«Loe for en bedre fremtid» fortsetter med å støtte flere tenåringer i sosiale, faglige og økonomiske spørsmål, for at de kan realisere sine livsprosjekter de også.

Alle deltakerne i prosjektet, lærer og elever, er høyt motivert pga. suksessen til de nye studentene. De har vist at alt er mulig med innsats.

Artikler