Siste artikler

Arkiv

Sosialt prosjekt - Peru

Evaulering ved oppstart

Under planleggingen prosjektet, ble det gjort evalueringer for å indentifisere ulike problemstillinger, resultatene var alarmerende:  - barn i offentlig skole klassetrinn 1-6, har ikke lært å lese og skrive, de klarer ikke å utf...

Les mer