Sosialt prosjekt - Peru

Skrevet den 6. januar 2012

Loe konsernet har valgt å engasjere seg for å bedre barns oppvekstsvilkår i Perus hovedstad Lima. Dette gjøres gjennom et langsiktig prosjekt som hadde oppstart høsten 2011. Prosjektet drives lokalt i samarbeid med kommunen.

Peruvian Loe sine mål er utdannelse, vitenskapelig og kulturell utvikling, samt å fremme sosial velferd til den delen av befolkningen i Squatter Settlement i Lima som lever under fattigdomsgrensen. De fleste innbyggerne bor i provisoriske skur uten innlagt vann. Det jobbes med å nå målene gjennom fokus på sosial integrering, gjennom bedre helsevilkår og utdannelse.

 

Prosjektet ønsker å endre et negativt miljø, til et trygt og positiv miljø som man er stolt av å være en del av. Ved å gi barna bedre oppvekstsvilkår, vil de kunne få en voksende selvtillit, økt kunnskap og heve de sosiale egenskaper. De får mulighet til en fremtid som de selv kan være med å stake ut retningen på - en fremtid fylt med håp.