Om oss

Loe Rørprodukter AS er Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren. Bedriften har etablert en av Europas mest moderne og avanserte betongvarefabrikk, og har satt en helt ny standard i et marked med økende krav til å håndtere klimatiske utfordringer og ekstremværsituasjoner. Gjennom en mer industrialisert produksjon er Loe Rørprodukter AS tilpasset markedets behov for store volum, kvalitet og leveringsdyktighet, samt at ressurser frigjøres til å heve kompetanse og utvikle nye produkter i tråd med markedets behov.


Fokus på HMS

Policy og målsetninger

Loe Konsernet setter Helse, Miljø og Sikkerhet i første rekke. Dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe Konsernet sine aktiviteter

Nullvisjonen er et styrende element og langsiktig strategisk målsetning i hele Loe Konsernet. Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet er null skader og ulykker. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd og kontinuerlig vektlegging av risikostyring, forebygging og læring. Det er derfor viktig å tenke helse, miljø og sikkerhet i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår atferd, men de fritar ikke den enkelte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

 

HMS-strategi

Vi setter krav til tydelig, synlig og proaktiv ledelse på alle nivåer i vår organisasjon.

Alle i Loe Konsernet skal bidra til å:

Med gode holdninger og adferd skal alle være kulturbyggere for å skape trivsel, og et trygt og sunt arbeidsmiljø.