Vedrørende priser for 2019

Skrevet den 30. oktober 2018

Med bakgrunn i den generelle prisstigningen, økte råvarekostnader og andre relevante faktorer varsler vi med dette en generell prisøkning på 2,0 % for våre produkter med virkning fra 01. januar 2019.

Enkelte prisendringer kan allikevel variere noe ut fra produkt til produkt pga. nødvendige justeringer i prisstrukturen.

Fokuset i den kommende utgaven vil blant annet være på prefabrikkerte vannkummer og forankringskonsoller iht. VA-miljøblad 112.

 

Endring i forsendelse av katalog

Prislista i papirformat sendes ikke mer automatisk som tidligere. Ønskes vår produktkatalog tilsendt i posten, ber vi om å registrere en bestilling på vår nettside - KLIKK HER.

 

Elektronisk utgave av vår aktuelle prisliste

Produktinformasjon