Vedrørende priser for 2015

Skrevet den 15. juni 2015

På bakgrunn av økte leverandørpriser, valutakurser og generell prisstigning, varsler vi med dette en generell prisøkning på våre varer på 4 %, fra 3. august 2015.

Ny prisliste med justerte priser sendes ut i løpet av august. Katalogen vil også være å finne på vår nettside, http://www.loe-ror.no

Siste prisøkning fra Loe var januar 2013. Dette til orientering.

Produktinformasjon