VA-forum 1.2018

Skrevet den 7. februar 2018

Ny utgave av VA-forum, fagbladet til VA-bransjen bl.a. med prosjektreportasje om leveransen av trolig Norges største prefab vannkum som Narmo produserte

I dette nummeret av VA-forum er det mange spennende artikler med fokus på flomsikkerhet, overvannshåndtering og damsikkerhet, i tillegg til info om pågående forskningsprosjekter og nye utviklinger for effektivere, smartere kummer .

Les hele utgaven på VA-forum.no

Produktinformasjon