Produktkatalog og prisliste

Skrevet den 1. januar 2020

Fra 01.01.2020 har Loe innført et nytt lager- og logistikksystem for å forbedre vårt servicetilbud i forbindelse med bestilling, transport og fakturering. På grunn av det nye systemet har alle våre produkter fått et nytt artikkelnummer. Derfor vises nå begge artikkelnumre (gamle og nye) i katalogene og på nettsida.

Utover det har vi valgt å dele opp vår opprinnelige produktkatalog i rene prislister og en generell produktkatalog. I forbindelse med utvidelsen av vårt geografiske innsatsområde bruker vi nå en prisliste for Østlandet og en prisliste for Trøndelag // Nord-Norge.

Prislisten for Østlandet finnes foreløpig kun som elektronisk utgave og kan lastes ned via linken nedendor.

Prislisten for Trøndelag // Nord-Norge er under utvikling og kan etter ferdigstillelse lastes ned via denne siden.

Alle produktinformasjoner og tekniske opplysninger finnes i den nye produktkatalogen som også kan bestilles som papirutgave.

 

Prisliste for Østlandet - 2020

For å laste ned den aktuelle prislisten klikk på bilde nedenfor eller følg linken nederst på siden.

 

Prisliste for Trøndelag // Nord-Norge - 2020

For å laste ned den aktuelle prislisten klikk på bilde nedenfor eller følg linken nederst på siden.

Produktkatalog 2020

Den nye produktkatalogen med kun tekniske informasjon er under utviking og kan etter ferdigstillelse lastes ned via denne siden.

Ønskes produktkatalogen tilsendt i posten,  registrer din bestillingen her.

 

Produktinformasjon