Loe kjøper Narmo Betong AS

Skrevet den 3. januar 2018

Loe Rørprodukter AS er enige med Narmo Betong AS om overtakelse av 100 % av aksjene i selskapet med virkning fra 01.01.2018. Etter at Narmo Betong as i 2001 valgte å nedlegge egenproduksjon av betongvarer har Loe Rørprodukter vært leverandør til Narmo Betong as. Gjennom årene som har gått har det utviklet seg et tett og konstruktivt samarbeid.

Dette innebærer ingen endringer av driftsituasjonen i Narmo Betong, og alt fortsetter som tidligere med Petter og Sigrid Narmo på salgssiden. Narmo Betong gjør tilpasningsarbeider for lokalmarkedet, og Loe Rørprodukter leverer standard varer.

Vi håper denne løsningen sikrer tilgangen til betongvarene for kundene i regionen på sikt og bidrar til å vinne markedsandeler i ett krevende marked.

Produktinformasjon