Fordrøyning - Rensing - Infiltrasjon

Skrevet den 18. november 2020

Overvannsløsninger fra Basal er bygget opp med standard betongprodukter som gjør det enkelt å kombinere flere ønsker, som f. eks fordrøyning, rensing og infiltrasjon, i et og samme system.
 

«Innovative løsninger for Fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann i byområder»

I denne brosjyren tar vi for oss miljøvennlige overvannsløsninger som renser, fordrøyer og gjenbruker overvannet. Overvannsløsninger fra Basal er bygget opp med standard produkter som gjør det enkelt å kombinere flere ønsker, som for eksempel fordrøyning, rensing og infiltrasjon, i et og samme system. Den store styrken til våre systemer gjør at de kan plasseres nesten overalt.

I brosjyren viser vi eksempler på små arealeffektive overvannsløsninger - LOD overvannsløsninger som håndterer overvannet lokalt, og oppbygging av større fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg ved å bruke rørmagasiner, fleksible løsninger satt sammen av standard rør.  

 

Se flere av våre overvannsløsninger her:

Fordrøyningsmagasin

Fordrøyningskum "LOD"

Sandfang

Produktinformasjon