DN 3000 - Skreddersøm

Skrevet den 27. november 2018

Til prosjektet "Ny overvannsledning Skolegata i Holmestrand" har vi levert en spesial tilpasset DN 3000 overvannskum med totalvekt på 28 tonn. Tre DN 1200 ig-falsrør ble kappet og støpt inn i kumvegg i tillegg til et mindre løp på DN 400. Kumelementene ble limt og boltet sammen for å sikre stabiliteten. Utførende entreprenør for prosjektet er Arne Olav Lund AS.

Produktinformasjon