Betongrør et trygt valg for norske ledningsanlegg

Skrevet den 13. mai 2019

Betongrør er det sterke, stabile og kostnadseffektive valget. De er tøffe nok til å tåle anleggstrafikk og store leggedyp og mister ikke formen eller styrken gjennom levetiden.
 

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid. Dette er ikke en jobb for en lettvekter, og er grunnen til hvorfor betong velges på store norske ledningsanlegg. Moderne betongrør har enorm styrke og gir trygghet i minst 100 år.

Tyngde - først og fremst en stor fordel!

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet.
Grunnvannstanden varierer avhengig av årstider, nedbørhendelser. Som enkelte kommuner har erfart, kan grunnvannet i perioder stå særdeles høyt. Ved høy grunnvannstand vil nedgravde konstruksjoner kunne påføres en oppdriftskraft. Normalt vil avløpsgrøfter være drenerte slik at en i de fleste tilfeller kan se bort fra denne kraften. Allikevel finnes det tilfeller hvor en må vurdere tiltak som hindrer at konstruksjoner «flyter opp». Oppdriftskraften avhenger av hvor høyt opp på produktet grunnvannstanden står.

Les resten av artikkelen på www.vaforum.no

Til nedlasting

Produktinformasjon