2016/8 - Referanseprosjekt Fv 61 Røren

Skrevet den 26. august 2016

Langs Fv 61 på Røren i Øvre Eiker kommune er Arne Olav Lund AS i gang med bygging av nytt fortau, og legging av ny overvannsledning. Loe leverer standard betongvarer og skreddersydde spesialløsninger til prosjektet.

Last ned

Produktinformasjon