2019/10 AQUA-SAFE vannkum

Skrevet den 3. oktober 2019

Loe Rørprodukter leverer Basal AQUA-SAFE vannkum
Basal Aqua-Safe er bransjens sikreste vannkum. En vannkum som leveres komplett, direkte til grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112.

Til nedlasting

Produktinformasjon