2019/06 Loe satser på Briljant

Skrevet den 17. juni 2019

Loe satser videre på Briljant kummer og utvider produksjonskapasiteten

Etter lansering av Basal Briljant™ i 2014 har det skjedd en betydelig utvikling i markedet og etterspørselen øker stadig. Briljant kummer håndterer rørdimensjoner fra DN 100 til DN1400. Loe Rørprodukter i Hokksund har bestilt ytterligere formutstyr til å dekke etterspørselen. Fra 2020 vil det tidligere Flexi systemet bli erstattet av Briljant systemet opp til kumdiameter DN1200 og rørtilknytning DN1000. Flexi 4 og Flexi 5 vil fortsatt produseres.
 

Produktinformasjon