2016/1 - Spesialkummer - Holmen PST

Skrevet den 14. januar 2016

- En åtte meter dyp pumpestasjon

- Grunnvannet, som til tider står helt opp til terrengnivå

- Ekstra krav til tetthet i og mellom kumelementer

Les mer om prosjektet i samarbeid med Axflow AS.

Last ned

Produktinformasjon