10/2017 - Fordrøyning

Skrevet den 17. oktober 2017

Klimaendringer kommer med ekstremvær, ras og overvann. Tøffe tider krever tøffe produkter.

Loe Rørprodukter AS leverer driftssikre og kjøresterke løsninger i betong for effektiv overvannshåndtering.

Fordøyningsmagsin i betong

Robuste produktløsninger som fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet, tilpasset alle utfordringer knyttet til overvannshåndtering.

Produktinformasjon